• »
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn
  • » Có bạn đang xem phim này. +1 hoặc Like nếu phim hay bạn nhé!
เนื้อเรื่องย่อ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคแห่งกรูเมต์ หรือยุคแห่งการแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกตามล่าวัตถุ ดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสมาก่อน โทริโกะ เองก็เป็นนักล่าอาหารอัจฉริยะและมากด้วยความ สามารถ เขาออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่เพื่อทำให้เมนู “ฟลูคอร์ส” ของเขาสมบูรณ์แบบ ซึ่งแน่นอนว่า วัตถุดิบที่เขาหา มาได้นั้น ล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น แต่ก็ยึดถือคติว่า “ไม่ฆ่าสิ่งที่ตัวเองไม่อยากกิน” การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อตามล่าหาวัตถุดิบจึงเริ่มต้นขึ้น…

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 2 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 3 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 4 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 5 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 6 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 7 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 8 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 9 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 10 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 11 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 12 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 13-15 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 16-18 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 19 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 20 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 21 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 22 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 23 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 24 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 25 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 26 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 27 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 28 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 29 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 30 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 31 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 32 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 33 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 34 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 35 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 36 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 37 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 38 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 39 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 40 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 41 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 42 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 43 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 44 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 45 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 46 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 47 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 48 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 49 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 50 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 51 ไม่มีจ๊า
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 52 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 53 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 54 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 55 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 56 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 57 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 58 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 59 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 60 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 61 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 62 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 63 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 64 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 65 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 66 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 67 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 68 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 69 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 70 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 71 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 72 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 73 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 74 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 75 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 76 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 77 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 78 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 79 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 80 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 81 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 82 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 83 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 84 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 85 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 86
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 87 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 88 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 89 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 90 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 91 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 92 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 93 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 94 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 95 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 96 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 97 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 98 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 99 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 100 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 101 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 102 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 103 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 104 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 105 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 106 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 107 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 108 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 109 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 110 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 111 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 112 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 113 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 114 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 115 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 116 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 117 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 118 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 119 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 120 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 121 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 122 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 123 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 124 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 125 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 126 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 127 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 128 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 129 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 130 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 131 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 132 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 133 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 134 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 135 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 136 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 137 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 138 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 139 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 140 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 141 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 142 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 143 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 144 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 145 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 146 ซับไทย
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 147 END ซับไทย
tag

หวังว่าคุณจะดูอนิเมะ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-147 ซับไทย สนุก.

ค้นหา:
การ์ตูน Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-147 ซับไทย , ดูอนิเมะออนไลน์ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-147 ซับไทย ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ดูการ์ตูนออนไลน์, ดูอนิเมะออนไลน์ ,ดาวน์โหลดการ์ตูน,ดาวน์โหลดอนิเมะ, พากย์ไทย, ซับไทย, ดูบนโทรศัพท์,ดูบนมือถือ, Subthai ,Google Drive, Docs ,Dubthai, iOS, ไอโฟน , iPhone , iPad , iOS , Android , Tablet , HD
COMMENT FACEBOOK